İŞ GÜVENLİĞİ NEDİR?

Kısaca iş güvenliği diye adlandırdığımız tanımın açılımı “İş Sağlığı ve Güvenliği”dir

Bu tanım içerisine işçilerin sağlığı ve güvenliği ile birlikte işyerinin sağlığı ve güvenliği de girmektedir.

Öncelik işyeri sınırları dahilindeki tehlike kaynaklarının belirlenmesidir. Sonrasında bu tehlike kaynaklarının giderilmesi veya risklerin kabul edilebilir seviyelere çekilmesi gerekmektedir.

İkinci adım olarak çalışanların eğitilmesi ve iş güvenliği kültürünün bir yaşam biçimine sokulmasıdır.

Bu bilince erişmiş çalışanların kural ve talimatlara uyup, giderilemeyen tehlike kaynaklarına karşı gerekli kişisel koruyucu ekipmanları kullanmaları halinde işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı tesis edilmiş olacaktır.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI KİMDİR?

4857 Sayılı İş Kanunu ile birlikte 2003 yılından itibaren mevzuatımıza girmesinden önce bu tanımın karşılığı olarak ülkemizde seviyeli birçok işletmede “iş güvenliği uzmanı” olarak çalışanları görmekteyiz.

AB müktesebatı çerçevesinde değişen iş kanunu içerisinde bu tanım da resmi olarak yer almış ve uygulamaya yönelik olarak yönetmelikler çıkarılmıştır.

İş güvenliği uzmanlığı belgesinin başlangıç sınıfı C olup, belirli süre hizmet verilmesinden sonra B ve A sınıf belgeye yükselme imkanı mevcuttur.
İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.

Kadromuzdaki Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından işyerlerine profesyonel hizmet vermekteyiz.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

Bilen Teknik Kimyevi Maddeler

Umurbey Sanayi Sitesi D Blok No:4 16600 Gemlik Bursa Turkey

Telefon: 0090 224 514 6466

Faks: 0090 224 514 6466

Cell: 0090 536 561 5243

E-posta: mehmetaksar@gmail.com

info@bilenteknik.com.tr