26/12/2009   tarihli   "Tehlikeli   Maddelerin   ve   Müstahzarların   Sınıflandırılması, Ambalajlanması   ve Etiketlenmesi  Hakkında  Yönetmelik"  ve    "Tehlikeli  Maddeler  ve  Müstahzarlara  ilişkin  Güvenlik  Bilgi Formlarının  Hazırlanması  ve  Dağıtılması  Hakkında  Yönetmelik"  uyarınca,  maddelere ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının, akredite/sertifikalı   kurum/kişi  tarafından hazırlanması kanunen zorunlu hale getirilmiştir.

GBF (Güvenlik Bilgi Formları)nin hazırlanması; Hammadde ve ürün bileşenlerine ait güvenlik bilgi formları, "Tehlikeli   Maddeler  ve  Müstahzarlara  ilişkin  Güvenlik  Bilgi   Formlarının  Hazırlanması  ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik"ve ekleri, "Kanserojen  ve  Mutajen  Maddelerle  Çalışmalarda  Sağlık  ve  Güvenlik  önlemleri  Hakkında Yönetmelik" ve ekleri, ECHA ve ilgili AB direktifleri, IUCLID (Uluslararası Kimyasal Bilgi Veri Bilgi Mevzuatı), HSDB (Tehlikeli Madde Veri Bankası) kaynakları kullanılarak kadromuzdaki TSE sertifikalı uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. 

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAMA

 

Bilen Teknik Kimyevi Maddeler

Umurbey Sanayi Sitesi D Blok No:4 16600 Gemlik Bursa Turkey

Telefon: 0090 224 514 6466

Faks: 0090 224 514 6466

Cell: 0090 536 561 5243

E-posta: mehmetaksar@gmail.com

info@bilenteknik.com.tr